Начало

Ръководство

Регистрации

Устав

Кои сме ние        

Различаваме се по  

Повече за нас

Срещи

Документи

Нови Идеи

Форум

 

 

Език:

 ПО КАКВО СЕ РАЗЛИЧАВАМЕНие се различаваме от сродните сдружения в столицата и провинцията, общо взето, по всичко, т. е. УНИКАЛНИ илиЕДИНСТВЕНИ сме във връзка със следното:

1. Първото сдружение с нестопанска цел, което при никакви обстоятелства няма да развива стопанска дейност[въпреки че законът (ЗЮЛНЦ) позволява това при определени условия].

2. Първото сдружение с нестопанска цел, което има една-единствена цел: да формулира и решава по надлежния ред проблемите (виж Устава), възникващи при извършване на таксиметрови превози с леки автомобили. Нито повече, нито по-малко.

3. Първото сдружение с нестопанска цел, в което на ниското ниво (членове или симпатизанти) не се събира членски внос, защото ако на българина му поискаш 3лв. или 2лв. или 1лв . или дори 1ст. като членски внос, то винаги ще се намери поне един, който ще каже: “събраха ги, изядоха ги, изпиха ги, а работа не свършиха”. По тази причина разходите се посрещат с волни пожертвувания от работещите на високо ниво (членове на УС, съпредседатели и председател на УС).

4. Първото сдружение с нестопанска цел, което не се “слага” на партии, организации и т. н., което не пречи да поддържаме най-добри отношения с коя да е от тях при общи или близки каузи.

5. Първото сдружение с нестопанска цел, което във всеки момент и при всички обстоятелства търси баланса на интересите между водачи и превозвачи, т. е. представя проект за решение по формулиран проблем пред арбитъра – държава (НС, МС, отделни министерства, агенции и т. н.) или арбитъра – община (кмет, общински съвет, съответни комисии към ОС или дирекции към общината) за по-лесно и по-бързо решаване на проблема, което би резултирало в съответно изменение на Закона за автомобилните превози (ЗАП) или произтичащите от него Наредби № № 34 и 35, така щото на всички ПРЕВОЗВАЧИ и ВОДАЧИ да им е по-комфортно в рамките на бранша.

6. Първото сдружение с нестопанска цел, което във времето обозначава с УНИКАЛЕН СТИКЕР с цел ползване на преференции: 1) магазините за авточасти; 2) сервизите за техническо обслужване на таксиметровите автомобили; 3) местата за прегледи на всеки шест месеца във връзка с техническото състояние на леките автомобили и във връзка с тяхната годност за таксиметрови превози.

7. За нас в бранша съществуват само лизингови, франчайзови и трудовоправни договори, в които ние няма да се месим, да вземаме страна и т. н. Не сме синдикална и не сме работодателска организация.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

___________________________________________________________________________________________________________________