Начало

Ръководство

Регистрации

Устав

Кои сме ние        

Различаваме се по  

Повече за нас

Срещи

Документи

Нови Идеи

Форум

 

  

Език:

 

 

 

УВАЖАЕМА/И ГРАЖДАНКО/ГРАЖДАНИНО НА ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ,

 

 

Време е като всички нас, представени в линка „НОВИ ИДЕИ“ на сайта на български език www.taxiunion.bg да извадите и Вашата глава от пясъка и да не се правите на щраус, а да си отпушите ушите и да си отворите очите за предлаганите НОВИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАКОНИ относно транспортните проблеми и, главно, на свързаните с трафика на София, България, Европа и света като цяло.

Можете да бъдете много полезни от камбанарията на своето положение в държавата, в общината или просто в обществото.

ПРИЗОВАВАМЕ ВИ да присъедините скромните си усилия към нашите такива, за да приведем София, България, Европа и света като цяло, от състоянието на ТОТАЛЕН ХАОС, в състяние на ТОТАЛЕН ПОРЯДЪК.

Нали ВСЕКИ ОТ НАС, напускайки своето жилище, офис и т. н., е или ШОФЬОР или ПЕШЕХОДЕЦ. Всеки ЧОВЕК на ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ, излизайки на улицата, е първо шофьор или пешеходец и, едва след това – СЪПРУГ/А, ПРИЯТЕЛ/КА, КОЛЕГА и т. н. Предлаганите за дискусия проблеми касаят ВСЕКИГО, ПО ВСЯКО ВРЕМЕ, НАВСЯКЪДЕ. Няма как да се скриеш от тях. Няма как да си ЩРАУС.

 

Дата: Постоянна                                      С уважение:

Населено място: Всяко                                                /К.Ризов – Председател на СНЦ „СЪЮЗ ТАКСИ“/


 

 

Н О В И  И Д Е И


 

ПОД РЪКОВОДСТВОТО НА:

д.т.н. инж. К.РИЗОВ – Учредител и председател на СНЦ "СЪЮЗ ТАКСИ",

                                                кандидат-член на ИРУ (МЕЖДУНАРОДЕН СЪЮЗ ЗА АВТОМОБИЛЕН

                                                ТРАНСПОРТ), с национален договорен партньор АЕБТРИ (АСОЦИАЦИЯ

                                                НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДНИ ПРЕВОЗИ)

                                                www.taxinuion.bg; E-mail: taxiunion.bg@gmail.com

                                                GSM: (+359) 0885 025 247; (+359) 0896 806 578; Fax: (+359 2) 987 1607
 

С ЕКСПЕРТНОТО СТАНОВИЩЕ НА АЕБТРИ, член на ИРУ, представлявана от:

Г.ПЕТРОВ – Председател на УС на АЕБТРИ,

                                  настоящ член на Президиума на ИРУ

 

П.ЦАЛКОВ – Генерален директор на АЕБТРИ,

                                     досегашен член на Президиума на ИРУ (три мандата)

 

С ЛЮБЕЗНОТО СЪДЕЙСТВИЕ НА:

А.ИВАНОВ – „Пътна полиция“ София

Е.КОТЕВ – РДАА София

С.СИМОВ – Съвет по безопасност на движението – Столична община,

                                    съпредседател на СНЦ "СЪЮЗ ТАКСИ"
 


СЪАВТОРИ

  1. Р.КРУМОВ - учредител и председател на Национален съюз на превозвачите в България, съпредседател на СНЦ "СЪЮЗ ТАКСИ".
  2. С.СТОЕВ - секретар на СНЦ "СЪЮЗ ТАКСИ".
3. С. БОСНОВ – учредител на Асоциация на таксиметровите синдикати в България, съпредседател на СНЦ-"СЪЮЗ ТАКСИ".

  4. Я.ЯНКОВ – учредител и председател на Национална федерация на таксиметровите водачи в България.

  5. И.ПАВЛОВ – член на УС на "Радио СВ Такси" ООД, съпредседател на СНЦ "СЪЮЗ ТАКСИ".

  6. Б.ТЕРЕЗОВчлен на УС на "Радио СВ Такси" ООД, съпредседател на СНЦ "СЪЮЗ ТАКСИ".

  7. Л. ЛАЗАРОВ – изп. дир. на "ОК' супертранс" АД, "ЗА 1 ЕВРО" АД, съпредседател на СНЦ "СЪЮЗ ТАКСИ".
  8. В.СЛАВОВ – изп. дир. на "Такси С Експрес" АД, "Такси компания" ООД, съпредседател на СНЦ "СЪЮЗ ТАКСИ".
  9. Е.ИГНАТОВ – изп. дир. на "Радио СВ такси" ООД, съпредседател на СНЦ „СЪЮЗ ТАКСИ“.
10. М.ПЕТРУНОВ - изп. дир. на "СУПЕР ПЛЮС" ООД, "ИНЕКС ТАКСИ" ООД, съпредседател на СНЦ "СЪЮЗ ТАКСИ".
11. Р.СТАВРЕВ - изп. дир. на "РИкарс такси" ООД, съпредседател на СНЦ "СЪЮЗ ТАКСИ".
12. Н.ПЕТРОВ - председател на СД на "Йелоу 333" АД, съпредседател на СНЦ "СЪЮЗ ТАКСИ".

13. Н.ПЕЛОВ - изп. дир. на "Омега Транс Такси" ЕООД, съпредседател на СНЦ "СЪЮЗ ТАКСИ".

14. А.АНДРЕЕВ - изп. дир. на "Интер Йес" ООД, съпредседател на СНЦ "СЪЮЗ ТАКСИ".

15. Й.ЙОРДАНОВ - изп. дир. на "ВИВАТРАНС-ГРУП" ООД, , съпредседател на СНЦ "СЪЮЗ ТАКСИ".

16. А.ЗАХОВА - гл. счетоводител и съпредседател на СНЦ "СЪЮЗ ТАКСИ".

17. В.СЕРОВ – икономически съветник на СНЦ “СЪЮЗ ТАКСИ”.

18. П.МАКАРИЕВ – икономически съветник на СНЦ “СЪЮЗ ТАКСИ”.

19. И.ТОДОРОВ – икономически съветник на СНЦ „СЪЮЗ ТАКСИ“.

20. В.БОРИСОВ - юридически съветник на СНЦ "СЪЮЗ ТАКСИ".
21. В.КРЪСТЕВ - юридически съветник на СНЦ "СЪЮЗ ТАКСИ”.

22. М.КРЪСТЕВ - юридически съветник на СНЦ "СЪЮЗ ТАКСИ”.
23. И.ЗАНЕВА - технически съветник на СНЦ "СЪЮЗ ТАКСИ".

24. Б.ВАЛЕНТИНОВ технически сътрудник на СНЦ "СЪЮЗ ТАКСИ".

25. К.КОСТОВ - техн. секретар на СНЦ "СЪЮЗ ТАКСИ".


НОВИТЕ ИДЕИ се отнасят до оптимизацията на всички възможни елементи на трафика, общовалидни за територията на София, България, Европа и света като цяло. С други думи, нужни са:

НОВА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПАРКИРАНЕТО И ПРОИЗТИЧАЩАТА ОТ НЕЯ НОВА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО

НОВА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СНЕГОПОЧИСТВАНЕТО ИЛИ НА ИЗМИВАНЕТО НА ПЛАТНАТА ЗА ДВИЖЕНИЕ НА МПС

НОВА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СМЕТОИЗВОЗВАНЕТО ИЛИ НА ЗАРЕЖДАНЕТО НА МАГАЗИНИ, СКЛАДОВЕ, ОФИСИ И Т. Н.

НОВА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПОПРАВКИТЕ НА ПЛАТНАТА ЗА ДВИЖЕНИЕ НА МПС (ТЕКУЩИ ИЛИ ОСНОВНИ РЕМОНТИ)

НОВА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВЕТОФАРНИТЕ УРЕДБИ, НА ПЕШЕХОДНИТЕ ПЪТЕКИ ТИП „ЗЕБРА“; НА ПЕШЕХОДНИТЕ НАДЛЕЗИ С АСАНСЬОРИ ЗА ИНВАЛИДИ И ДР. П.

НОВА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕСИЧАНЕТО НА ВСЕКИ ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ ОТ ТИП „РИНГ“ САМО И ЕДИНСТВЕНО ЧРЕЗ ПРОБИВИ ОТ ТИП „НАДЛЕЗИ“ ИЛИ „ПОДЛЕЗИ“

НОВА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА НА НОВОПОСТРОЕНИ КОМПЛЕКСИ, КВАРТАЛИ, „ВАКАНЦИОННИ СЕЛИЩА“ И Т. Н.

НОВА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ОБХОДНИТЕ ПЪТИЩА В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

НЕОБХОДИМОСТ ОТ НОВ ЗАКОН ЗА ДАНЪК МПС

НЕОБХОДИМОСТ ОТ НОВ ЗАКОН ЗА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА

 

 

Има много организации, които пречат НА НОВИТЕ ИДЕИ във всеки град на всяка държава, от всеки континент. И все пак, стопиращите бариери пред НОВИТЕ ИДЕИ се поставят основно от една-две стопански или нестопански организации. Например, в София, вездесъщата стопанска организация „ПАРКИНГИ И ГАРАЖИ“ пречи постоянно и тотално на всеки и всички. Изходът е един-единствен: ДА СЕ ЗАКРИЕ „ПАРКИНГИ И ГАРАЖИ“ ЕДИН ПЪТ И ЗАВИНАГИ.

„ПАРКИНГИ И ГАРАЖИ“ Е СОФИЙСКИЯТ "ОКТОПОД". Ден след ден, месец след месец, година след година, „ВСЕЯДНИЯТ“ превзема все повече и повече части и цели платна за движение на МПС навсякъде в София, с одобрението на СОС и СО като цяло, независимо от политическите сили, които в даден момент доминират в управлението нан столицата, защото „октоподът“ се отчита на покровителите, а те бламират и направо стопират медиите за НОВИТЕ ИДЕИ, решаващи транспортните проблеми на София като цяло и, основно, проблемите на трафика. „Октоподът“ бълва на улицата десетки, стотици, хиляди събирачи на пари от платените паркоместа (срещу съответно заплащане). Всеки събирач събира по известен само на него начин. Събраното се разпределя по известен само на „октопода“ начин. И едва накрая една част от събраното отива в общината. Всички по веригата са доволни, а реалните постъпления в СО са нищожни. На всеки 50 метра, т. е. на всяко кръстовище, „октоподът“ поставя поне по четири указателни табели: (а) за вдигане с „паяк“; (б) за времето „от – до“, през което се плаща престоя; (в) за времетраенето на един престой (до 2 часа); (г) за възможността за плащане на престоя чрез SMS от GSM. Колко струва една табела? Колко е общият им брой в София (при условие, че се подменят повредените и непрекъснато се поставят нови)? Това е безумие. Трафикът все повече и повече се затлачва. Всички водачи на МПС са поставени в условията на ПРИНУДИТЕЛНО ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ или НЕПРАВИЛНО НЕПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ. НЕПРЕКЪСНАТО СЕ ОТНЕМАТ ПЛАТНА ЗА ДВИЖЕНИЕ НА МПС. ВЪВЕЖДАТ СЕ ОГРИНАЧАВАЩИ ЦВЕТОВИ ЗОНИ (днес „СИНЯ“, утре – „ЧЕРВЕНА“, вдруги ден - „ПЕМБЕНА“). Въвеждат се ограничаващи КОЛЧЕТА/КОЛОВЕ/ПРЕСЕЧЕНИ КОНУСИ/ГЮЛЛЕТА/ВСЕВЪЗМОЖНИ ОГРАДИ и т. н. Пешеходците уж имат, а на практика ИЛИ НЯМАТ ИЛИ ИМАТ В МНОГО ПОВЕЧЕ, ОТКОЛКОТО ИМ ТРЯБВА ПЕШЕХОДНО ПРОСТРАНСТВО, НО НИКОГА – НЕПРИКОСНОВЕНО ТАКОВА (доказано е, че за разминаването на две инвалидни колички или две колички за близнаци, или на две групи „мама, татко и аз“, са необходими не повече от 1,20 – 1,40 м.). А УЖ ВСЕКИ ОТ НАС Е ИЛИ ПЕШЕХОДЕЦ ИЛИ ШОФЬОР!!! Ето защо казваме, че изходът е един-единствен: ДА СЕ ЗАКРИЕ „ПАРКИНГИ И ГАРАЖИ“ ВЕДНЪЖ И ЗАВИНАГИ. ДА СЕ ПРЕЦИЗИРАТ предлаганите нови организации и закони и ДА СЕ ПРИЛОЖАТ НА ПРАКТИКА ВЕДНАГА. Вместо „ПОДАЯНИЕТО“ от „ПАРКИНГИ И ГАРАЖИ“ за СО, необходимите за това пари в полза на общината В ПЪТИ ПОВЕЧЕ да се набавят ЧРЕЗ УВЕЛИЧАВАНЕ ДВА – ТРИ ПЪТИ НА ДАНЪК МПС, при което отпада необходимостта от „ВИНЕТКИ“ - другото НЕДОМИСЛИЕ на територията на държавата като цяло. С един куршум – два заяка: БЕЗ „ПАРКИНГИ И ГАРАЖИ“ и БЕЗ „ВИНЕТКИ“, но с два-три пъти по-висок данък МПС (от който всяка община, отчислява в полза на държавата според броя на МПС на своята територия). Прилагаме добре известният принцип на „БЪРЗА ПОМОЩ“: ВСИЧКИ ПЛАЩАТ СОЛИДАРНО, А ПОТРЕБЯВАТ НУЖДАЕЩИТЕ СЕ. ХОЛОГРАМЕН СТИКЕР на мястото на „ВИНЕТКАТА“ указва за платен данък МПС, а оттук – за правото на съответното МПС да се движи/спира/паркира свободно, т.е. безусловно на територията на което и да е населено място, или извън населено такова на територията на цялата държава. ПАРИТЕ, необходими в това отношение на всяка община, както и на всяка държава от Европа и света като цяло, СТАВАТ НАЛИЧНИ, а не, както досега, ХИМЕРНИ. Общините и държавата като цяло се привеждат от условията на ТОТАЛЕН ХАОС в условията на ТОТАЛЕН ПОРЯДЪК. Навсякъде има само:

- БЕЗУСЛОВНО ПАРКИРАНЕ ПОД 45° С ПАРКОМЕСТА ЗА ИНВАЛИДИ ИЛИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО

  ПОТРЕБНИ МПС КАТО АВТОМОБИЛИ НА СОЦИАЛНИ ГРИЖИ, АВТОМОБИЛИ ЗА ТАКСИМЕТРОВ

  ПРЕВОЗ И Т. Н. (НА КОИТО СЕ ИЗВЪРШВАТ И ПРОТОКОЛНИТЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПТП);

- НЕПРИКОСНОВЕНИ ПЕШЕХОДНИ ПРОСТРАНСТВА;

- НЕПРИКОСНОВЕНИ ПЛАТНА ЗА ДВИЖЕНИЕ НА МПС;

- НЕПРИКОСНОВЕНИ РЕЛСОВИ ПЪТИЩА.

Навън от сградите цари ТОТАЛЕН ПОРЯДЪК, а в душите на хората – ТОТАЛНА ХАРМОНИЯ. Всички са доволни. Всички общества просперират. КОЙ НЕ ИСКА ТОВА? А КОЙТО ИСКА ТОВА, СЛЕДВА ДА ПРЕЦИЗИРА И ВЪВЕДЕ ИЗЛОЖЕНИТЕ ПО-ДОЛУ НОВИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАКОНИ.


НОВА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПАРКИРАНЕТО И
ПРОИЗТИЧАЩАТА ОТ НЕЯ НОВА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО

(НАЙ-КЪСИЯТ ВАРИАНТ)

В това отношение в София, България, Европа и света като цяло цари ТОТАЛЕН ХАОС, изгоден навсякъде само за облечените във власт и пари. На мястото на този ТОТАЛЕН ХАОС, се предлага ВЪВЕЖДАНЕТО НА ТОТАЛЕН ПОРЯДЪК, което се заключава в следното:

-         на всяка улица се гарантира поне едно неприкосновено пешеходно пространство, позволяващо разминаването на две бебешки колички за близнаци или на две инвалидни колички;

-          на всяка улица се гарантира поне едно неприкосновено платно за движение на МПС (ако улицата е еднопосочна) или две неприкосновени платна за движение на МПС (ако улицата е двупосочна);

-          на всяка улица се гарантира неприкосновен релсов път (където го има);

-         на всяка улица паркирането става само под 45° с една маневра за влизане на мястото за паркиране с предницата на автомобила и съответно само с една маневра за излизане от мястото на паркиране със задницата на автомобила;

-          на всяка улица във връзка с паркирането се отнема част от едното (или от двете) тротоарни пространства и част от едното (или от двете) улични платна, бордюрът се залива с асфалт или бетон или др. п., при което местата за паркиране се увеличават с около 66%, като на паркирането пречат само дървета, стълбове, узаконени павилиони за дребна търговия, подходи към входове на кооперации, магазини, заведения за обществено хранене, гаражи, кофи за смет и т.н.;

-          неприкосновеното пешеходно пространство се разделя от мястото за паркиране с колчета, които не позволяват промушването на автомобили в това пространство, а с жълта тип BUS-лента се разделя неприкосновеното платно за движение на МПС от задния край на паркираните под 45° автомобили;

-          ширината на платната за движение на МПС се съобразява с тази на греблото на снегопочистващата машина. Единствено тези машини могат да се движат при необходимост нонстоп 24 часа в денонощието. Всички останали машини (сметоизвозващи, за зареждане на магазини, складове, ресторанти и т.н.) могат да се движат само от 22:00 ч до 06:00 ч. На всяка улица се обозначават места за паркиране на инвалиди и места за паркиране на обществено потребни МПС (като леки автомобили за таксиметрови превози, тези на социални грижи и т.н.). На същите тези места при необходимост спират участниците в ПТП и колата на контролния орган за извършване на протоколните действия.

Паркирането става безусловно, а не както сега - само и единствено условно с помощта на колчета, огради, зони тип “сини” и др. подобни. Автомобилите престават да кръжат с цел намиране свободно място за паркиране. Маневрите при паркиране и излизане от паркинг се свеждат от 10 до една-единствена. Замърсяващите околната среда отработени газове се свеждат до минимум. Цялата изброена по-горе организация изисква минимални инвестиции, а допринася максимални ползи.

 

 

НОВА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПАРКИРАНЕТО И
ПРОИЗТИЧАЩАТА ОТ НЕЯ НОВА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО

(НАЙ-ДЪЛГИЯТ ВАРИАНТ)

 

 

ИДЕЯ

Да се направи нова организация на паркирането на МПС с габарити до ниво “ВАН”. Да се популяризира и да се приложи със закон (изменение на Закона за движение по пътищата) и решение на общинския съвет на съответния по-голям град поетапно от същинския център към периферията на града, като се започне от София и нейния същински център. С въвеждането й да се премахнат всички видове заграждения, колчета, зони от тип “синя” и т. н., в това число всички видове забранителни знаци за престояване и паркиране, т.е. паркирането и престояването стават безусловни навсякъде, с изключение на местата, ограничени в това отношение на ниво община или ниво държава.
 

ЦЕЛИ. СЪЩНОСТ

I. На 100% да се реши проблемът на ПЕШЕХОДЕЦА (гарантирано пространство за безопасно придвижване на всяка улица, достатъчно широко, за да се разминават две бебешки колички за близнаци или две инвалидни колички), при което:
1. Пешеходното пространство е винаги еднакво широко и винаги е откъм фасадите на сградите.
2. Пешеходното пространство може да заема различна ширина от различните тротоари (например 1/3 или 1/2, или целия тротоар).
II. До 66% да се реши проблемът на ШОФЬОРА (гарантирани максимален брой места за безусловно максимално бързо паркиране под ъгъл около
45° на всяка улица), при което:
1. Няма да може да се паркира при наличие на: дърво, стълб, узаконен павилион за дребна търговия, кофа за смет, подход към гараж или вход на сграда, магазин, заведение за обществено хранене, място за МПС на инвалид, място за лек таксиметров автомобил или друго обществено потребно МПС (например автомобил на социални грижи и т.н.).
2. При еднопосочна улица паркирането ще бъде от едната страна при гарантирано едно платно за движение на МПС; ако улицата позволява, паркирането може да бъде от двете страни при гарантирано едно платно за движение на МПС.
3. При двупосочна улица паркирането ще бъде от двете срани при гарантирани две платна за движение на МПС (по едно във всяка посока); ако улицата не позволява, паркирането ще бъде от едната страна при гарантирани две платна за движение на МПС (по едно във всяка посока).
4. Пешеходното пространство се отделя с колчета от местата за паркиране, при което:

-         дължината на колчето е не по-малка от 1 м;

-         колчето е с диаметър не по-малък от 50 мм;

-         полагането (побиването) на всяко колче е до средата на дължината му в предварително приготвена дупка с по-голям диаметър, която след полагането (побиването) се запълва със съответния циментов разтвор;

-         колчетата са оцветени в редуващи се по дължината му еднакво големи бели и черни ленти;

-         разстоянието между колчетата не позволява на нито едно МПС да се промуши от мястото за паркиране в пешеходното пространство.

5. Бордюрът откъм уличното пространство се залива под ъгъл със съответен циментов или асфалтов разтвор и др п. за безпроблемно и удобно качване от платното на тротоара, при което паркирането е винаги с предната част на автомобила към колчетата (по принцип с една маневра), а излизането е със задната част на автомобила към уличното платно (по принцип с една маневра).
6. С непрекъсната жълта тип BUS-лента, успоредна на бордюра и положена върху платното, се фиксират отзад, а с колчетата се фиксират отпред местата за паркиране на МПС под
45°. Паркиралото МПС не може да се промуши през колчетата отпред, а задният му край не може да бъде зад жълтата тип BUS-лента откъм платното за движение на МПС, тъй като ще пречи на движението.
7. Не се допускат никакви маркировки на местата за паркиране, с изключение на три : 1) подход към гараж или вход на сграда, магадин, заведение за обществено хранене и т. н.; 2) място за паркиране на МПС на инвалид; 3) място за престояване на лек автомобил за таксиметров превоз или друго обществено потребно МПС; паркирането е под ъгъл
45° навсякъде, където няма дърво, стълб, узаконен павилион за дребна търговия, кофа за смет или по-горе изброените като маркирани за други цели места.
8. Относно местата за престояване на лек автомобил за таксиметров превоз или друго обществено потребно МПС:

-         тези места са 0 или 1, или повече откъм всеки ъгъл на улицата, а също така са 0 или 1, или повече в зоната за паркиране между двата края на съответната улица, което се определя съгласувано между браншовите организации и общинския съвет на съответния град;

-  престояване на този тип автомобили (с шофьор в колата) не може да става на други места, т.е. качването/слизането/изчакването на клиента не може да става на други места;

-        паркирането на този тип автомобили (без шофьор в колата) е аналогично и безусловно като паркирането на всички останали автомобили.

9. Относно платното (платната) за движение на МПС при еднопосочна или двупосочна улица, независимо от възможността за паркиране от едната или от двете страни на улицата:

-         ширината на платното трябва да позволява преминаването по всяко време на машина за сметоизвозване, машина за снегопочистване или машина за измиване на платното;

-         общата ширина, при наличието на две платна за движение, трябва да позволява разминаването на две такива машини;

-        паркираните МПС от едната или двете страни на улицата не могат да затрудняват придвижването/разминаването на гореспоменатите машини.

10. Относно режимите на работа на изброените по-горе машини:

-         по всяко време могат да работят само машините за снегопочистване (до 24 часа в денонощието) поради това, че са призвани да улесняват движението, почиствайки платното от натрупалия сняг. Важното е кметът на всеки по-голям град, разделен на райони, да осигури по минимум една машина на район, така че всички машини да излизат едновременно, всяка във своя район и по предварително изготвен план да минат през всички улици на района, като се започне от тези с по-голям към тези с по-малък трафик;

-         само от 22:00 ч до 06:00 ч трябва да работят машините за сметоизвозване и за измиване на платното, когато трафикът навсякъде е минимален;

-         само от 22:00 ч до 06:00 ч трябва да се извършва зареждането на магазини, заведения за обществено хранене, офиси и т.н., когато трафикът е минимален в същинския център на София и по-големите градове; това зареждане извън същинския център към периферията на София и по-големите градове може да се извършва в част от останалите часове на денонощието или non-stop 24 часа в денонощието, т. е. на всеки магазин, заведение за обществено хранене, офис и т.н., съгласувано с общинския съвет на съответната територия под табелата за работното време се поставя табела за времето, през което може да се зарежда съответния обект.

11. Относно работата на “паяците”:

-         всички табели, свързани с тях се махат, тъй като паркирането на МПС навсякъде е безусловно, с изключение на местата ограничени в това отношение на ниво община или ниво държава;

-         паяците вдигат и пренасят на наказателните паркинги виновните МПС само в три случая:

1) МПС, чиято предна част се е промушила през ограничаващите колчета чрез пречупване или отрязване на едно или повече от тях;
2) МПС, чиято задна част е зад жълтата тип BUS-лента в платното за движение на МПС;
3) МПС, паркирано на ограничено в това отношение място на ниво община или ниво държава.
12. Трасето на релсовия транспорт трябва да е постоянно свободно. Допуска се да се ползва по изключение:

-         от МПС със специален режим на движение;

-         от всички други МПС, когато се налага да се заобиколи препятствие;

-         част от платното е в ремонт или има аварирало МПС.

13. Неприкосновеното пешеходно пространство предполага:

-    НИКОЙ, НИКЪДЕ, НИКОГА не може да затваря за движение на МПС една улица, освен в случаите на

     частичен или основен ремонт, пожарообезопасяващо мероприятие или друго мероприятие от този тип;

-         НИКОЙ, НИКЪДЕ, НИКОГА не може да отнема част (малка, средна, голяма) от неприкосновеното пешеходно пространство в полза (потребление) на магазин, заведение за обществено хранене, офис и т. н.;

-         виновните в това отношение се наказват с:

1) висока парична глоба;
2) два пъти по-висока глоба при повторно нарушение;
3) отнемане на съответното разрешение/лиценз за търговска дейност с цел провинилите се фирми да кандидатстват отново, но по общия ред и да го губят завинаги при повторно отнемане на разрешението/лиценза.
14. Законът за движение по пътищата трябва да предвижда сурови санкции за водачите или собствениците на МПС, нарушители на споменатия по-горе порядък, както следва:
1) висока парична глоба за водача на МПС;
2) два пъти по-висока глоба за повторно нарушение на водача на МПС;
3) отнемане свидетелството за управление на МПС на провинилия се трети път водач с възможност за явяване на проверовъчен изпит.
15. От съвременното състояние на ХАОС по споменатия по-горе път се постига ПОРЯДЪК като организация на движението и организация на паркирането, функция на които е тъй наречения „ПЪПЛЕЩ ТРАФИК”, при който:

-         автомобилният поток „пъпли” в зависимост от трафика с различна скорост от минимална до максимално разрешената за населеното място;

-          изпреварване е възможно при наличие на две и повече платна в съответната посока на движение и съответно не е възможно при еднопосочна улица с едно платно; при двупосочна улица с две платна, по едно във всяка посока, със или без релсов път между двете платна;

-          “пъплещият поток” спира при всяко влизане/излизане на МПС към/от мястото за паркиране;

-          „пъплещият поток” спира при всяко качване/слизане от маршрутка или лек автомобил за таксиметров превоз;

-          при повече от едно платно за движение в една посока, „пъплещ поток” може да има в крайното дясно платно;

-          едно платно може да се затваря изцяло или в даден участък за строително-ремонтни дейности при съответното разрешение на ниво община/държава, съгласувано с оторизираните органи;

-          при ПТП участващите в него МПС се паркират на местата за престояване на леки автомобили за таксиметров превоз или други обществено потребни МПС, в случаите, когато няма свободни обикновени места за паркиране. Същото важи и за автомобилите на контролните органи. Това продължава до приключване на протоколните действия. По този начин не се смущава „пъплещия поток”.


РЕАЛИЗИРАНИ ИКОНОМИИ – ОКОЛО $ 1 МЛРД. ГОДИШНО


1. Като се има предвид доказаното, че при отсъствието на дупки в София могат да се икономисат около $ 25 млн. годишно от горива, тъй като за преодоляването на всяка дупка едно МПС намалява скоростта до около 0 км/час с цел преминаването през дупката на ниска предавка (първа или втора), то при новата организация на паркирането в столицата и произтичащата от нея нова организация на движението ще се икономисат приблизително 10 пъти повече или около $ 250 млн. годишно от горива, тъй като паркирането под
45° е естественото паркиране без излишни маневри, т. е. МПС влиза/излиза от мястото за паркиране само с една маневра, за разлика от паркирането успоредно на бордюра, при което:

-         слабите шофьори паркират/излизат с около 10 маневри;

-          средните шофьори паркират/излизат с около 5 - 6 маневри;

-          добрите шофьори паркират/излизат с около 2 - 3 маневри.

2. Още $ 250 млн. годишно ще се икономисат от горива, като се отчете, че за да намерят място за паркиране, столичани кръжат в центъра на столицата понякога повече от 1/2 час, затлачвайки допълнително трафика в центъра в пиковите часове.
3. Още $ 250 млн. годишно ще се икономисат от екологически съображения поради намаляването на вредните емисии във въздуха на столицата от: 1) намаления брой паркирания/излизания от местата за паркиране; 2) намалялото кръжене с цел търсене на места за паркиране.
4. Още $ 250 млн. годишно ще се икономисат от това, че водачите на МПС са в кондиция, а не със скъсани или опънати нерви от търсенето на места за паркиране или пъпленето зад машина за измиване, сметоизвозваща машина или машина за зареждане на магазини, складове, заведения, офиси и т.н. извън времето от 22:00 ч до 06:00 ч сутринта.
 

ПРЕДИСТОРИЯ

1. По времето на тоталитаризма в България се говореше предимно за височинни гаражи едва ли не във всеки квартал на столицата, но дори партията-държава не успя да построи повече от 1 - 2 такива (по икономически и други съображения).
2. От началото на демократичните промени в България, всички вкупом говорят за подземни гаражи под главните улици, под училищни площадки и т.н., но и до ден днешен и техният брой остава незначителен (по икономически и други съображения)
Столичани избягват използването им на първо място заради неудобството – спират на едно място, а имат работа на друго. Изключение са подземните гаражи при всяко ново строителство, при което тенденцията би трябвало да следва тази в Париж, където подземните гаражи са с места за паркиране до 2-3 пъти в повече от броя на апартаментите и още повече от броя на офисите.
 

РЕАЛИЗАЦИЯ

Достатъчна е бригада от 5 души с по 1000 лв. чиста заплата на месец за всеки или 5 000 лв. за труд и между 2 500 лв. и 7 500 лв. за материали, в зависимост от дължината на улицата или срещу най-много 10 000 лв. една улица се привежда във вид, удобен за новата организация на паркирането и произтичащата от нея нова организация на движението. Достатъчно е на първо време да се направят 100 улици, за да се отпуши същинския център на София. Това означава да вложим 1 млн. лева, а да реализираме повече от 1 млрд. лева икономии. При доказана необходимост продължаваме към периферията на София и по-големите градове на България. Опитът се пренася в Европа и целия свят.
Започваме с една бригада, като броят им във времето може да нараства или намалява. Съавторите на идеята сме много хора, от които мъжете са повече от необходимия брой за една бригада. На доброволни начала можем да направим първата улица. Достатъчно е да се използва опита от измиването на улиците на София с предизвестие от няколко дни за освобождаване на тротоарите и платната за движение на съответната улица от всички МПС, след което следва принудителното им преместване с паяк. Направата на една улица ще изисква от 1 до 2 дни, но обикновено един ден.
Ефектът е поразителен от мига, в който пешеходците и колите започнат да употребяват своите пространства на съответната улица по новата организация на паркирането и произтичащата от нея нова организация на движението. Всеки отива до магазин/склад/заведение/ офис и т.н. или при близки/роднини/познати и т.н., при което бързо и лесно намира място за паркиране, свършва си работата и продължава нататък без излишни нерви и винаги в кондиция, докато свърши със задачите за деня и си паркира МПС за нощта, за денонощието или за по-голям отрязък от време. В случаите, когато му се налага, ползва неприкосновеното пешеходно пространство на всяка улица.
Недоволните граждани (като се започне от София, през по-големите градове, към по-малките градове и селища) намаляват с всеки ден от ефекта на новата организация на паркирането и произтичащата от нея нова организация на движението. Постепенно се превръщаме в държава на ДОВОЛНИТЕ ГРАЖДАНИ.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Искаме всеки от нас, на всяка улица, да се възползва във всеки един момент от предимствата за пешеходците и шофьорите в резултат на новата организация на паркирането и произтичащата от нея нова организация на движението.

  

НОВА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПАРКИРАНЕТО И
ПРОИЗТИЧАЩАТА ОТ НЕЯ НОВА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО

(В СНИМКИ С КОМЕНТАР)

 

Снимка № 1

На снимката е показана една от най-късите (не повече от 100 м) и една от най-тесните (не повече от 4 м за два тротоара и едно платно да движение на МПС). Това е ул. „Добруджа“ между ул. „Аксаков“ и ул. „Славянска“. Вижда се, че общият брой на хаотично паркираните МПС от двете страни на уличното платно с използване на двата тротоара не надхвърля 30 броя. Този брой, след въвеждане на НОПНОД (Новата организация на паркиране и произтичащата от нея Нова организация на движението) с паркиране само от едната страна, става 40, т. е. с 10 повече. Единият тротоар (около 1,20 м) с побити колчета на края на бордюра (с цел да не се промушват МПС) е единственото неприкосновено пешеходно пространство. Другият тротоар изцяло, до фасадите на сградите, се използва за безусловно и неприкосновено паркиране под 45° на 40 броя МПС, за които паркирането е невъзможно само при наличието на подход към кооперация/магазин или склад, заведение за обществено хранене, гараж и т. н. или при наличието на дърво, стълб, узаконен павилион за дребна търговия, кофа за смет и т. н. Задният край на паркиралите МПС се указва с жълта, тип BUS-лента. Между платното за движение на МПС и бордюра на тротоара се полага асфалтова, циментова или др. п. заливка за лесно качване (с предницата) или слизане (със задницата) на дадено МПС от дадено паркомясто. Останалата част от платното е неприкосновеното платно за движение на МПС, с ширина равна на ширината на греблото на снегопочистващата машина, с ограничението на колчетата откъм неприкосновеното пешеходно пространство и с ограничението на жълтата тип BUS-лента откъм неприкосновеното пространство за паркиране на МПС под 45°. На снимката виждате ТОТАЛНИЯ ХАОС, а изложеното по-горе предлага ТОТАЛЕН ПОРЯДЪК. ВИЕ КАКВО ИЗБИРАТЕ? За да не се повтаряме при коментара на следващите снимки, ще подразбираме всичко казано в коментара по първата снимка и това, което добавяме в коментара на следващите снимки. С други думи, това което няма да коментираме по-долу се подразбира от коментара на предходните снимки, за да избегнем ненужната тавтология. Винаги коментираме улица, на която приличат повече от една други такива, а често пъти, на която приличат няколко или десетки, или стотици други.

 

Снимка № 2

 

Снимка № 3

На тези две снимки  е показана част от тротоара на бул. "В. Левски" срещу ул. "Хаджи Димитър" откъм градинката на паметника на Съветската армия. Виждате ли 100 % използваемост като пешеходно пространство с ширина около 3 м? Няма да видите по което и да било време на денонощието! Какво е това безумие?! Какво е това разточителство на неизползвано пешеходно пространство?! Значи, заделяме 1,20 м от наличния тротоар откъм градинката и побиваме колчета за оформяне на първото неприкосновено пешеходно пространство. Останалите 1,80 м от тротоара с малка част от едното от шестте платна за движение на МПС (по три в посока) със съответната заливка между платното и бордюра за качване/слизане на МПС, се превръща в първото безусловно неприкосновено пространство за паркиране на МПС под 45°.

 

Снимка № 4

Това е снимка на същото място като снимки №№ 2 и 3, но откъм другия тротоар на бул. "В. Левски", т. е. откъм ул. "Хаджи Димитър". Тук откъм фасадите на сградите заделяме 1,20 м и побиваме колчета за оформяне на второто неприкосновено пешеходно пространство. Останалата част от тротоара и този път една по-голяма част от едното от шестте платна за движение на МПС (по три в посока) със съответната заливка между платното и бордюра за качване/слизане на МПС се превръща във второ безусловно и неприкосновено пространство за паркиране на МПС под 45°.

Това, което следва да добавим като коментар към снимки №№№ 2, 3 и 4, е следното:

-         двете неприкосновени пространства за безусловно паркиране на МПС под 45° се отделят откъм платната за движение на МПС, всяко едно от тях с по една жълта, тип BUS-лента;

-         при тази организация "изяждаме едно от 6-те налични платна за движение на МПС, т. е. бройката им остава 5, всяко от които е неприкосновено и с ширина, равна на ширината на греблото на снегопочистващата машина, при което в посока от ул. "Граф Игнатиев" към бул. "Цар Освободител" остават 3 платна, а в обратната посока - 2 платна (което произтича от изследването на трафика);

-          новото е, че между указаните отсечки на бул. "В. Левски" могат да първи път да се паркират безусловно около 500 автомобила (с ограничение само в района на Турското посолство);

-          рекапитулацията, погледната от какъвто и да е аспект е в полза само и единствено на новите организации на паркиране/движение.

 

Снимка № 5

 

Снимка № 6

 

Снимка № 7

На практика, само и единствено отсечката на бул. "В. Левски" между ул. "Хан Крум" и ул. "Проф. Н. Михайлов" и то от страната на ул. "Проф. Н. Михайлов", е приведена донякъде (на 80 %) в съответствие с предлаганите от нас повече от три години нови организации на паркиране/движение. Ефектът е налице. Но да коментираме:

-        на снимка № 5 се вижда предлаганото от нас и реализирано на практика неприкосновено пешеходно

    пространство. Който не е минавал оттам, само той не е почувствал ефекта върху пешеходеца от предлаганата

    от нас неприкосновеност. Ето ги фасадите на сградите, ето ги тези 1,20 м ширина на неприкосновеното

    пешеходно пространство (в нито един момент от денонощието не се уплътняват на 100 %) и, разбира се, ето

    ги колчетата, които не позволяват на паркиралите под 45° МПС да се промушват и по този начин да

    нарушават неприкосновеността на пешеходното пространство;

-          на снимка № 6 се вижда предлаганото от нас неприкосновено пространство за паркиране под 45° на МПС. В дадения момент ЛИПСВАТ ТРИ НЕЩА от предложението: ПЪРВО, липсва заливката от асфалт/бетон или др. п. за качване (винаги с предницата) и слизане (винаги със задницата) на МПС към/от мястото за паркиране, което на този етап затруднява част от МПС за паркиране под 45° и често се получава хаотично паркиране [един паркира хоризонтално (по старому), друг паркира под 45° (по новому)]; ВТОРО, липсва жълтата BUS-лента, която ограничава паркирането откъм платното за движение на МПС; ТРЕТО липсва безусловното паркиране, тъй като тук се разпорежда "октоподът" "ПАРКИНГИ И ГАРАЖИ", както навсякъде другаде (т. е. паркирането е платено);

-          на снимка № 7 се вижда добре указаното паркиране под 45°. В указаната отсечка на бул. "В. Левски" от не повече от 100 м между ул. "Хан Крум" и ул. "Проф. Н. Михайлов" са паркирани 45 броя МПС под 45° при не повече от 30 броя МПС, ако се паркираха хоризонтално (т. е. "октоподът" прибира лептата вече от 15 броя МПС повече).

 

Снимка № 8

Това е отсечката на бул. "В. Левски" срещу ул. "Проф. Н. Михайлов". Контрастира на снимки №№№ 5, 6 и 7 по това, че тук от всичките елементи на предлаганите нови организации на паркиране/движение, е заимствано само паркирането под 45° с "изяждане" от "октопода" на едно цяло платно за движение на МПС, без използване на част от тротоара за тази цел, на ограничаващите колчета, на заливката бордюр/платно, на ограничителната жълта тип BUS-лента. Обаче "октоподът" отново е "на сметка", защото посредством паркирането под 45° е увеличил с над 15 броя паркоместата на всеки 100 метра.

Това, което следва да добавим като коментар към снимки №№№№ 5, 6, 7 и 8, е следното:

-         в отсечката на бул. "В. Левски", между бул. "Фр. Нансен" и ул. "Граф Игнатиев" (в нейната по-голяма част), е

     заимствано само паркирането под 45°, т. е. в полза на "октопода" са около 120 нови паркоместа;

-          не са оформени (с изключението от 100 м между ул. "Хан Крум" и ул. "Проф. Н. Михайлов" и то от едната страна) двете неприкосновени пешеходни пространства, двете заливки бордюр/платно и двете ограничителни тип BUS-ленти. Ако това стане, то от всеядния "октопод" ще се отнеме едно цяло ново платно за движение на МПС и бройката на тези платна от 4 сега ще нарасне на 5, което пък ще компенсира "изяждането" на едно платно за движение на МПС (от нашите нови организации на паркиране/движение) за сметка на 500 нови паркоместа в долния участък на бул. "В. Левски" между ул. Граф Игнатиев" и бул. "Цар Освободител".

 

Снимка № 9

Това е отсечката на бул. "Патриарх Евтимий" между ул. "6-ти септември" и ул. "Хан Крум". И сега се използва за платено в полза на "октопода" паркиране под 45°, но с "изяждане" на едно цяло платно да движение на МПС. Защо? "Изяждането" на едно цяло платно може да се сведе до част от него при използване за паркиране под 45° на част от разточително широкия тротоар, на който остава само неприкосновеното пешеходно пространство при новите организации на паркиране/движение. Ако повторим същото за другата, непоказана на снимката страна на този булевард, то общо едно платно за движение на МПС остава "изядено" от нашите нови организации на паркиране/движение при откриването на 650 нови паркоместа на бул. "Патриарх Евтимий" между бул. "Христо Ботев" и ул. "Граф Игнатиев" за сметка също на едно цяло платно за движение на МПС, "изядено" от "октопода" само за организиране на платеното паркиране, макар и под 45°, но само от лявата страна на бул. "Патриарх Евтимий", по посока на движението (еднопосочно).

 

Снимка № 10

Тази снимка има за цел да покаже безумието от не използването на тротоара с ширина около 3 м от тази страна на бул. "Патриарх Евтимий" срещу страната от булеварда, показана на снимка № 9. Безумието е аналогично на това, показано на снимки №№ 2 и 3. Нашите нови организации на паркиране/движение елиминират това безумие и разкриват нови 650 паркоместа (виж коментара на предходната снимка).

Общ коментар на снимки №№№№ 11, 12, 13 и 14 или за безумието на превръщането на бул. "Витоша" между ул. "Алабин" и бул. "Патриарх Евтимий" само в ПЕШЕХОДНА ЗОНА нонстоп 24 часа в денонощието!!!

 

Снимка № 11

Снимките са правени в събота следобед, т. е. в най-атрактивното за пешеходци време. Но колко са пешеходците по бул. "Витоша" (виж снимка № 11)? Те са по-малко, отколкото могат да се движат едновременно и последователно само в неприкосновените две пешеходни пространства откъм фасадите на сградите на бул. "Витоша", които ние ще организираме според нашите нови организации на паркиране/движение. Кое в случая е най-важното? Най-голямата отсечка от най-централния булевард на най-големия град на една държава "бездейства". Поради това, че по нея няма движение на МПС, се задръстват безумно всички околни улици, особено големите, успоредни на бул. "Витоша". Безумието е на квадрат. Разрешени са само двата релсови пътя (по един в посока). Не реализирани 600 паркоместа. Изходът е един-единствен. Вместо никому ненужната "ПЕШЕХОДНА ЗОНА" се оформят според нашите нови организации на паркиране/движение:

-         две неприкосновени пешеходни пространства - по едно откъм фасадите на сградите;

-          две неприкосновени пространства за безусловно паркиране под 45° на общо 600 МПС откъм двете неприкосновени пешеходни пространства, отделени с колчета и жълти тип BUS-ленти;

-          две неприкосновени платна за движение на МПС (по едно в посока);

-          наличните два релсови пътя (по едни в посока).

 

Или, на мястото на безумието "ПЕШЕХОДНА ЗОНА", оформяме осем неприкосновени пространства, или по четири такива във всяка посока/страна при разкриването на 600 паркоместа. Вие какво избирате? Или предпочитате да си останете щраус?

 А сега, по-конкретно:

 Снимка № 12

Достатъчно е да се отместят с малко колчетата към фасадите на сградите, за да се оформи границата между неприкосновеното пешеходно пространство и безусловното неприкосновено пространство за паркиране на МПС под 45°.

 

Снимка № 13

Снимката илюстрира разточително широкото и понастоящем пространство за движение на пешеходци откъм фасадите на сградите, поради което е възможно безпроблемното преместване на споменатите колчета в снимка № 12.

 

Снимка № 14

Хем всичко друго е забранено, хем заведения на тротоара са разрешени. Ето това при нашите нови организации на паркиране/движение не може да съществува (заведения и т. н., освен естествено намиращите се дървета/стълбове/узаконени павилиони за дребна търговия/кофи за смет и т. н.).

 

Снимка № 15

На тази снимка е показана отсечката на ул. "Хан Аспарух", между ул. "Цар Асен” и бул. "Витоша". Целта е да се покаже хаотичното паркиране по всевъзможни начини от двете страни на единственото платно за движение на МПС, вместо нашите нови организации на паркиране/движение, по подобие на указаните в връзка със снимка № 1, при което същият и дори по-голям брой МПС, могат да се паркират при организирането само на едно-единствено, безусловно и неприкосновено място за паркиране на МПС под 45° откъм фасадите на едната страна улицата.

 

Снимка № 16

 

На снимката е показана отсечка от ул. "Хан Аспарух", по-скоро - тротоара откъм страната на гърба на черквата "Св. Георги Победоносец". Виждат се две важни неща:

-         в София всеки паркира все още хаотично (на снимката има по два автомобила, паркирани хоризонтално, още толкова вертикално и също толкова – под 45°;

-          веднага се вижда, че на мястото на двете хоризонтално паркирани МПС могат да се паркират общо 4 МПС под 45° и тогава една втора снимка на същото място ще покаже, че на едно и също пространство могат да се паркират не 6, а 8 МПС, т. е. с 2 повече при нашите нови организации на паркиране/движение.

 

Снимка № 17

 

Снимка № 18

На тези две снимки е показан бул. "Христо Ботев", между бул. "Скобелев" и ул. "Св. Иван Рилски", както и разточително широкото (около 3 метра) тротоарно пространство по подобие на това, от снимки №№№ 2, 3 и 10. "Октоподът" е "изял" общо две платна за движение на МПС, въвеждайки хоризонталното паркиране. В момента могат да се паркират около 50 МПС. При въвеждането на нашите нови организации на паркиране/движение увеличаваме паркоместата от 50 на 130 само в тази отсечка, освен това отнемаме едно от "изядените" от "октопода" платна за движение на МПС и въвеждаме четирите двойки неприкосновени пространства по подобие на бул. "Витоша". Новото е, че тук имаме по 1,5 платно за движение във всяка посока (допускащо изпреварване на МПС).

 

Снимка № 19

 

Снимка № 20

 

Снимка № 21

На тези снимки е показано по нещо правилно и нещо неправилно, отгледна точка на нашите нови организации на паркиране/движение в отсечката на бул. "Македония", между пл. "Руски паметник" и пл. "Македония" и по конкретно, отсечката от бул. "Македония" между ул. "20-ти Април" и пл. "Руски паметник". На снимка № 19 е показано платено паркиране на МПС под 45° в полза на "октопода". От снимка № 20 се вижда, че сивото вещество на "октопода" му е стигнало да извърши заливка от асфалт между платеното пространство за паркиране на МПС под 45° и платното за движение на МПС. В същото време, "октоподът" е "изял" около 1,5 м от платното за движение на МПС поради разточителство в мястото за паркиране (неизползваемо). Този "октопод" на това място, откъм тротоара, организира второ платено хоризонтално паркиране на МПС и "изяждане" на едно платно за движение на МПС, при което в указаната отсечка могат да се паркират 20 хоризонтално, вместо 40 бр. МПС под 45°, което се вижда от снимка № 21, на която личи и разточително широкото неизползвано тротоарно пространство.

Респективно, по нашите нови организации на паркиране/движение, ние ще въведем на същото пространство:

-         общо две неприкосновени пешеходни пространства (по 1,20 м широки) откъм фасадите на сградите;

-          общо четири безусловни неприкосновени пространства за паркиране на МПС под 45° по двойки, всяка от които огражда по две неприкосновени платна за движение  на МПС и се ограничава с колчета от по едно неприкосновено пешеходно пространство и един неприкосновен релсов път;

-          общо два неприкосновени релсови пътя (по един в посока);

-          т. е. тук стигаме до рекорда от 12 неприкосновени пространства (по 2 за пешеходци и за релсов път и по 4 за платна за движение на МПС и за безусловни и неприкосновени пространства за паркиране на МПС под 45°), при което общият брой на увеличените паркоместа на този булевард между двата площада е 120;

-         от "октопода" освободихме цели две платна за движение на МПС (станаха по две платна, вместо по едно в посока).

 

Снимка № 22

На тази снимка е показана отсечка на ул. "Граф Игнатиев" между ул. "Ив. Денкоглу" и ул. "Солунска" като пример за единствената улица в София,  организирана на 100 % според нашите нови организации за паркиране/движение, при което има оформени по две неприкосновени пешеходни пространства и по един релсов път в посока или общо два, разграничени с колчета и съответно - без - неприкосновени платна за движение на МПС и без безусловни неприкосновени пространства за паркиране на МПС под 45°.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ, можем да кажем, че грубо казано, с 5 примера "разкрихме" около 2 000 нови паркоместа и "въведохме" ТОТАЛЕН ПОРЯДЪК на местата, където от снимките се виждаше само ТОТАЛЕН ХАОС. А ако мултиплицираме примерите до 5 005? Оставаме без думи...

От центъра на София към периферията, от центъра на другите по-големи градове в България, към перифериите им, от центъра на големите ЕВРОПЕЙСКИ и СВЕТОВНИ населени места, към техните периферии... Ето какво има да се случва оттук нататък... И всичкото това е просто неизбежно!!! Защото НЯМА АЛТЕРНАТИВА!

 

НОВА ОРГАНИЗАЦИЯ

НА СНЕГОПОЧИСТВАНЕТО ИЛИ НА ИЗМИВАНЕТО НА ПЛАТНАТА ЗА ДВИЖЕНИЕ НА МПС

Организацията на тази дейност е различна в всяко населено място на всяка държава от всеки континент на планетата Земя. Въпреки това, всяка организация, във всяко населено място, се нуждае от своята оптимизация.

Въпросът е, можем ли да говорим за една-единствена унифицирана организация в световен мащаб? Да, можем! Кога и как? Когато населените места въвеедат като своя практика НОПНОД. А ако това е въведено? Тогава нещата така:

-         жители и служители от жилищни, офисни и т. н. сгради на дадена улица почистват собственоръчно

     прилежащите им части от неприкосновеното пешеходно пространство с натрупване на снежната маса към

     колчетата, разделящи това пространство от безусловното неприкосновено пространство за паркиране на

     МПС под 45°;

-         евентуално, специални релсови снегопочистващи машини (а в противен случай обикновени снегопочистващи такива) разчистват неприкосновените релсови пътища с натрупване на снежната маса към неприкосновените платна за движение на МПС;

-          снегопочистващи машини, според броя на платната за движение на МПС с ширина на греблото, равна на ширината на неприкосновеното платно за движение на МПС, и под ъгъл на греблото от неприкосновения релсов път към неприкосновеното място за безусловно паркиране на МПС под 45°, прехвърлят снежната маса от релсовия път към тези место за паркиране, затрупвайки в някаква степен последните, а тяхното освобождаване е за сметка на собствениците/водачите на МПС, чрез прехвърляне на снежната маса при разриване на МПС отново към колчетата, разделящи неприкосновеното пешеходно, от неприкосновеното място за паркиране на МПС под 45°, т. е. пешеходците първи и шофьорите - последни - имат думата при поетапното снегопочистване с крайно натрупване на снежната маса върху споменатите ограничителни колчета.

Как стои въпросът, когато НОПНОД все още не е въведена? В този случай говорим само за оптимизация на съществуващата до момента практика. Ще разгледаме като пример София. Към момента, за съществуващата в София практика е характерно следното:

-         началото на снегопочистването започва най-често след спиране или видимо намаляване на снеговалежа;

-          извършва се по маршрутите на автобуси, тролейбуси и трамваи, а в редки случаи и на други места (пред посолства, болници и т. н., според договора на концесионерите с общината);

-          последващо, а понякога предхождащо снегопочистването е хвърлянето на луга;

-          и толкоз!

Как би трябвало да се оптимизира снегопочистването с подготовка към НОПНОД:

-         концесионерите по снегопочистването трябва да разполагат с два типа снегопочистващи машини и такива за хвърляне на луга, така щото с едните настоящите) се снегопочистват големите улици и булеварди (без изключение) в цяла София с  или без Околовръстния път (според договора на концесионерите с общината);

-          с новите снегопочистващи машини (и такива за хвърляне на луга), при които новото е в по-малката ширина на греблото (по-малка от ширината на платното за движение на МПС се снегопочистват всички малки улици по квартали, комплекси и т. н., при което се зариват в известна степен паркираните МПС, но изчезват снежно-ледените коловози по малките улици от центъра към периферията на дадено населено място като София в настоящия пример. Отриването на паркираното МПС е задължение на ШОФЬОРА, а снегопочистването на прилежащите части от тротоарите пред жилища, офиси и т. н., е задължение на ПЕШЕХОДЕЦА;

-          всички машини за снегопочиставне, хвърляне на луга и др. п. са единствените (на територията на дадено населено място от дадена държава в Европа или света като цяло, на които се разрешава нонстоп режим на работа 24 часа в денонощието, за да могат при необходимост да свършват бързо и качествено своята работа.

По какво се различава снегопочистването от измиването на платната за МПС (казано накратко, измиването):

-         измиването може да се извършва само от 22:00 ч до 06:00 ч (в условията на намален трафик), за разлика от снегопочистването, което може дасе извършва нонстоп в денонощието;

-          естествено, различни са машините за извършването на тези дейности:

-          машините за измиване се зареждат с вода от подземни или надземни водоеми, но никога с питейна вода;

-          възможни са две организации във връзка с измиването: ПЪРВА, при която платната за движение на МПС се  измиват без изместване на паркираните МПС (с изключение на случаите на паркирани МПС върху затлачени шахти на канализационната мрежа), които се преместват от "паяк" за времетраенето на отпушването на шахтата); ВТОРА, при която улиците се освобождават от МПС с предизвестие от една седмица за деня на тоталното измиване както на платната за движение на МПС, така и на тротоарите (като в деня на тоталното измиване, не преместените доброволно МПС се преместват принудително с "паяк").

 

НОВА ОРГАНИЗАЦИЯ

НА СМЕТОИЗВОЗВАНЕТО ИЛИ НА ЗАРЕЖДАНЕТО НА МАГАЗИНИ, СКЛАДОВЕ, ОФИСИ И Т. Н.

ПЪРВОТО важно нещо в тази организация е фактът, че тези дейности могат да се извършват само от 22:00 ч до 06:00 ч (в условията на намален трафик). По изключение, дадена община може да разрешава тези дейности с отделна заповед на кмета за други часове на денонощието в конкретен ден и за конкретно място. Часовете за зареждане на споменатите обекти могат да се указват по подобие и на същите табели, на които се указва работното време на дадения обект.

ВТОРОТО важно нещо, конкретно за сметоизвозването. Трябва да се изъвршва регулярно и с подходящи машини, според събирането на сметта - разделно или общо. В случаите на отсъствие на завод за преработка на сметта в населеното място или в близост до него, съответната община винаги и във всеки момент трябва да има готовност да предостави на концесионерите ново сметохранилище при запълване на капацитета на текущото.

ТРЕТОТО важно нещо, конкретно за сметоизвозването. Решението е едно-единствено за затваряне на цикъла събиране/извозване/преработка. Последната дейност трябва да се извършва в специализиран завод.- Първостепенна грижа на всяка държава трябва да бъде съдействието на всяка община или групи от общини по региони за изграждането и функционирането на такива заводи.

 

НОВА ОРГАНИЗАЦИЯ

НА ПОПРАВКИТЕ НА ПЛАТНАТА ЗА ДВИЖЕНИЕ НА МПС (ТЕКУЩИ И/ИЛИ ОСНОВНИ РЕМОНТИ)

В зависимост от това, до каква степен в своето общо развитие е достигнала дадената държава на планетата Земя, в такава степен са и горните организации на територията на тази държава. Ще коментираме България и, по конкретно, София.

В София всичко в това отношение се извършва не както трябва.

Предполага се, че "закърпването" на дупките е дейност, която трябва да се извършва нонстоп всеки ден на всеки месец от всяка година (с изключение на часовете с проливни дъждове или снеговалежи), тъй като поредицата от специализирани машини за изкъртване/изчистване/заливане с асфалт/валиране и т. н. могат да работят нонстоп. В София не е така. Работи се главно в определени сезони или пред избори за местна власт. Дупките обаче се отварят по известните причини нонстоп, всеки ден на всеки месец, от всяка година. То не са само дупки. То са гърбици, вдлъбнатини, пропадания на цели парчета или цели участъци от платната за движение на МПС и т н. Като резултат от това, почти всяко МПС е нонстоп, всеки ден на всеки месец, от всяка година, по сервизите. То не са пари, то не е чудо.

Когато говорим за основни ремонти на отделни платна за движение на МПС или на цели улици в дадени участъци или по цялата им дължина, проблемите са от друго естество:

-         най-фрапантно е, когато един и същ участък от дадена улица, през няколко месеца или години, се затваря за основен ремонт, тъй като някой от когото зависи, е "забравил" нещо важно при предишния ремонт или пък не го е извършил качествено. Ами да го "отнася" в полагаемия му се размер, а не да му се разминава безнаказано;

-          във въздуха се носи "мирис" на пари, тъй като при всеки спечелен конкурс за основен ремонт на дадена улица или участък от нея става дума за милиони в евро и евентуално за комисиони, поради което, тези от които зависи с "охота" разрешават основните ремонти, то които иначе, почти безспорно, има полза;

-          лошото в организационен аспект е, когато за основен ремонт започнат да се затварят едновременно или през близки интервали във времето повече от една-две улици или участъци от тях, защото при затварянето на коя да е голяма улица по какъвто и да е повод (превръщането й в "ПЕШЕХОДНА ЗОНА" или във връзка с провеждането на футболен мач или на друго голямо спортно мероприятие или на такова от друг вид и т. н.), веднага се затлачват всички улици наоколо и особено по-големите, успоредни на нея. Изходът е в това да не се затварят едновременно за основен ремонт повече от една.две, до три големи улици (особено пък близко стоящи) на територията на дадено населено място. Затварянето на следващите в това отношение да става след отварянето на текущите. То иначе, уж ремонтите се извършват в месеците с по-слаб трафик, а пък всички месеци стават с еднакво силен трафик.

 

НОВА ОРГАНИЗАЦИЯ

НА СВЕТОФАРНИТЕ УРЕДБИ,

НА ПЕШЕХОДНИТЕ ПЪТЕКИ ТИП "ЗЕБРА",

НА ПЕШЕХОДНИТЕ НАДЛЕЗИ С АСАНСЬОР ЗА ИНВАЛИДИ И Т. Н.

Проблемите тук са много навсякъде по света. Много, обаче, са и правилните решения. Да разгледаме проблемите, както и възможните техни решения. Разглежданията касаят София.

Започвам със светофарните уредби. В София при тях е цялата гама от проблеми:

-        независимо от датата на тяхното построяване (преди 20, преди 10 или преди 5 и т. н. години) светофарните уредби, с  малки изключения, работят по програмата от датата на построяването им, независимо от това, че трафикът е сменял през това време своята воля многократно. Как е възможно това? Една търговска фирма от Пловдив е известна с желанието си да решава тези проблеми!!! Нима това е достатъчно? В крайна сметка, според ежедневните отчети на контролните органи по пътищата, следва динамично да се сменят програмите на светофарните уредби;

-       доказано най-правилното решение при тези уредби; от гледна точка на анализите на ПТП по регулираните със светофар кръстовища) е вариантът, когато дадена светофарна уредба пуска движението едновременно наляво, направо и надясно, но последователно за всяка от четирите посоки на пристигане на МПС. Дай боже, всички уредби навсякъде да са така! Това ще рече, почти отсъствие на катастрофи по регулираните със светофар кръстовища! Кой не го желае? Може и да има изключения като това на "Орлов мост" в София, но то е може би единственото правилно от друг тип регулирано кръстовище (двойна светофарна уредба). Независимо от казаното, може да има и други изключения, но не като правило;

-     благодарение на споменатата фирма от Пловдив, по регулираните със светофар кръстовища на София се появиха указателни табели: в ЗЕЛЕНО с намаляващи цифри за оставащите секунди до последователното светване ан жълтата и червена секции и в ЧЕРВЕНО с намаляващи цифри за оставащите секунди до последователното светване на жълтата и зелена секции. Това ориентира шофьорите отдалеч да преценят, дали ще успеят да преминат кръстовището или да се спират по-отрано. Респективно, шофьорите се ориентират за навременното стартиране на своите МПС от място на кръстовище, което увеличава пропускателната способност на това кръстовище. Както е казано "хубавото си е хубаво"! Лошото е, че бройката на снабдените с тези указателни табели регулирани със светофар кръстовища понастоящем е много малка. Дай боже, скоро да се появят навсякъде!

-     по радиа, телевизии, радиостанции на леки автомобили за таксиметров превоз или просто по GSM на шофьори се известяват контролните органи по пътищата за неработещи светофарни уредби. Дотук добре! Лошото е, че не винаги идват техни представители, за да поемат регулирането на такова кръстовище, което моментално се блокира, а оттук нататък е неизбежна "тапата" (затлачването) по околните близко стоящи улици. Дай боже, да се подобри ситуацията в това отношение! Кой не го желае? Казаното е валидно и за местата извън кръстовища, където са станали тежки ПТП и при тъй наречените "изключителни случаи": убийство, грабеж, спортно мероприятие (напр. футболен мач) и т. н.;

-    в държавите на планетата Земя,  които по разглежданите тук проблеми, са по-напред в организацията, представителите на контролните органи по пътищата поемат ръчно регулирането на кръстовищата в пиковите часове на деня (играещи роля на динамична смяна на програмата на светофара). Дой боже, тази практика да е всеки ден в София и в България като цяло!

Относно пешеходните пътеки тип "ЗЕБРА". Те са за улеснение на пешеходците, но боята по настилката бързо избледнява, поради което пътеката също така бързо, след обновяването й, започва да не изпълнява предназначението си. Дори става източник на ПТП с пострадали пешеходци. Изходът е в наложилата се в последно време като добра практика в София тип "концесия" на дадена пешеходна пътека от тип "ЗЕБРА". В този случай, срещу постоянна реклама от рода на "ПЕШЕХОДНАТА ПЪТЕКА Е ДАРЕНА ОТ VOLVO И MOTO PFOHE", споменатите в рекламата търговски организации постоянно обновяват пътеката и дори я сигнализират с указателна табела (дори светлоотразителна) за такава пътека, на която стои и рекламата.  Дай боже, това да стане масово в София, България, Европа и света като цяло!

Относно пешеходните надлези с асансьори за инвалиди. Започната да се появяват в София - например, на спирка "ХМС" на бул. "Александър Малинов" в ж. к. "Младост 1". Знаем какви катастрофи с пострадали пешеходци ставаха там преди построяването на надлеза. Явно, тази практика също трябва да обхване цяла София, България, Европа и света като цяло. Тези надлези са добрата алтернатива на безспорните по своята стойност подлези, представляващи добрата практика в София. Има едно нещо, обаче: дори безспорните подлези, поради отсъствието на асансьори, (тук би трябвало да са от тип "ескалатори") затрудняват по-възрастните хора с увреждания на двигателната система (по-трудно се изкачват, отколкото слизат по неизбежните стълби в подлезите) и такива хора продължават да минават над подлезите при всякакъв вид трафик, ставайки жертви на ПТП!

 

НОВА ОРГАНИЗАЦИЯ

НА ПРЕСИЧАНЕТО НА ВСЕКИ ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ ОТ ТИП "РИНГ",

САМО И ЕДИНСТВЕНО ЧРЕЗ ПРОБИВИ ОТ ТИП "НАДЛЕЗИ" ИЛИ "ПОДЛЕЗИ"

Колкото по-голямо е дадено населено място на планетата Земя, с толкова повече пътища от тип "РИНГ" разполага то. Вземайки за пример София, виждаме че към днешна дата има един-единствен околовръстен път от тип "РИНГ". Какви са проблемите тук и вариантите за тяхното решаване? През по-голямата си част, околовръстният път на София разполага само с две платна за движение на МПС (по едно в посока). На някои места като в отсечката между кварталите "Малинова долина" и "Бояна" пропускателната способност на пътя спадна фатално. В пъплещия поток, придвижването спадна до фаталните 5 km/h. С решаващата намеса на СО и други заинтересовани органи, днес платната нарастват на 2 - 3 в посока при този участък, образуващ "тапа" (затлачване). Въпросът е, дали това е решението? Отговорът е - не! Защо? Защото всеки път от тип "РИНГ" трябва да е скоростен! Естествено, че затова спомага по-големият брой платна за движение на МПС в съответната посока. Основното обаче е, при отсъствието на пробиви от тип "НАДЛЕЗИ" или "ПОДЛЕЗИ" на всяко кръстовище по трасето на пътя от тип "РИНГ". А сега на Околовръстния път на София има много, както регулирани със светофар, така и не регулирани кръстовища. За каква скоростна отсечка може да говорим тогава?

 

НОВА ОРГАНИЗАЦИЯ

НА ИНФРАСТРУКТУРАТА НА НОВОПОСТРОЕНИТЕ КОМПЛЕКСИ, КВАРТАЛИ,

"ВАКАНЦИОННИ СЕЛИЩА" И Т. Н.

Ако дадено населено място на планетата Земя прогресира, то в него никнат, понякога като гъби, цели комплекси, квартали, затворени селища от тип "ваканционни" и т. н., т. е. нарастват застроените площи и жителите/служители в тях. Веднага (особено характерно е за София) възникват и проблеми като:

-         не е въведено като практика приемането с Акт 16 на новопостроена сграда да става само ако са построени подземни гаражи за по 2 бр. МПС на жилищен апартамент и за по 3 бр. МПС на не жилищен апартамент (офис, магазин, склад и т. н.), т. е. органите, издаващи разрешителното за строеж да съобразяват този факт преди издаването му (например, такава е практиката в Париж);

-          не е въведена като практика НОПНОД;

-          самите улици остават дълго време в окаяно състояние в тези новопостроени малки селища (а би трябвало бързо да се реализират в съответствие с НОПНОД);

-          автобуси или тролейбуси, или трамвай, плюс маршрутни таксита, идват бавно до тези малки селища, а те за кратко време се населяват с много жители/служители.

 

НОВА ОРГАНИЗАЦИЯ

НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ОБХОДНИТЕ ПЪТИЩА В НАСЕЛЕНО МЯСТО

Навсякъде по света и в частност в София, има проблеми и в това отношение. Проблемите са главно технически, но също така и субективни:

-        в развитите населени места шофьорите получават цялата информация за трафика в тях и за препоръчителните за момента обходни пътища по отделен радио канал нонстоп 24 часа в денонощието, но в София отсъства такъв канал, което означава, че по въпроса трябва да се приеме решение, което да се реализира на практика;

-         до момента на пускането в ефир на такъв радио канал, би трябвало да се използва практиката на днешните радиа и телевизии, които по сови пътища събират и предоставят на своите слушатели/зрители информация за невралгичните пунктове на дадено населено място, с които да се съобразяват шофьорите е чисто субективно;

-         в следващата решаваща крачка, преди пускането на споменатия радио канал, по електронните медии трябва да се въведе като практика препоръките за използването на едни или други обходни пътища като следствие от новопоявил се невралгичен пункт в хода на коя да е радио или телевизионна програм а (теле текст).

 

НЕОБХОДИМОСТ ОТ

НОВ ЗАКОН ЗА ДАНЪК МПС

 

Това което касае България, касае в по-голяма или по-малка степен и всяка друга държава на планетата Земя. Говорим за България.

 

ПРЕДЛАГАМЕ ИЗМЕНЕНИЕ НА ФИЛОСОФИЯТА НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК МПС. Ппонастоящем, хем плащаме данък МПС за правото на движение на МПС на територията на дадено населено място по регистрация, хем плащаме за "винетки" за правото на движение на МПС извън населеното място на територията на цяла България. В близко време ще отпаднат "винетките" и ще бъдат заменени от съответни такси за преминаване по магистрали и евентуално други пътища от по-нисък клас, както е на  територията на останалата по-голяма част от Европа.

 

На мястото на казаното по-горе ПРЕДЛАГАМЕ ЕДНА-ЕДИНСТВЕНА ОБЩА ФИЛОСОФИЯ, която да въведем първо в България, а след това в Европа. После на планетата Земя като цяло. Същността на тази философия е добре известния принцип на "БЪРЗА ПОМОЩ" - ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА МПС ПЛАЩАТ СОЛИДАРНО, А ПОТРЕБЯВАТ НУЖДАЕЩИТЕ СЕ - който технически се реализира с нов холограмен стикер за платен данък МПС.

 

Този нов холограмен стикер се залепва на мястото на досегашната винетка, но указва следното:

 

- собственикът на това МПС е платил новия данък МПС за съответната година;

- това МПС има правото през годината, за която е платен данъкът, да се движи, да спира, да се паркира безусловно на територията на населеното място по регистрация;

- това МПС има правото през годината, за която е платен данъкът, да се движи, да спира, да се паркира безусловно извън територията на населеното място по регистрация, т. е. на цялата територия на държавата България.

 

Размерът на предлагания нов данък МПС следва да бъде най-малко 2 - 3 пъти повече от размера на досегашния данък МПС. Събира се както сега по общини. Всяка община отчислява в полза на държавата от събрания нов данък МПС според броя на МПС, регистрирани на своята територия и платили данъка. Това ще рече, че ако новият данък МПС по размер е 3 пъти по-висок от досегашния, то една част от него остава в полза на общината, където е платен, а две части от него отиват в полза на държавата България. Казаното е като пример. Експертите ще се произнесат за съотношението, в което се поделя събраният данък между дадената община и държавата.

 

ЕТО КАК ВСИЧКИ ПАРИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИНФРАСТРУКТУРАТА НА ЕДНО ОТДЕЛНО НАСЕЛЕНО МЯСТО, КАКТО И НА ЕДНА ОТДЕЛНА ДЪРЖАВА НА ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ, СТАВАТ НАЛИЧНИ.

 

 

НЕОБХОДИМОСТ ОТ

НОВ ЗАКОН ЗА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА

 

Говорим за България, с валидност за Европа и света като цяло.

 

От своята първа редакция, та до ден днешен, ЗАКОНЪТ ЗА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА (валиден за България) НЕПРЕКЪСНАТО СЕ УСЛОЖНЯВА (сякаш нарочно). Добавят се нови и нови членове, алинеи и т. н. Човек остава с впечатлението, че този закон е любимото занимание на българските народни представители (и не само на тях). И какво от това?

 

Излизайки от своето жилище, офис и т. н., всеки от нас попада в условията на ТОТАЛЕН ХАОС. Вие виждате ли някого и някъде в България да спазва Закона за движение по пътищата, не на 100 %, а поне в известна степен? Няма да видите! Всеки, който прави опит да го спазва на 100 % става причина за ПТП, защото другите участници в движението (шофьори или пешеходци) не се съобразяват със закона, не само в пълния му обем, но дори в минимален такъв!!!

 

Има ли изход от това положение? Да! Какъв е този изход? В СЪЗДАВАНЕТО НА НОВ ЗАКОН ЗА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА С НОВА ФИЛОСОФИЯ, В КОЯТО СА ОТРАЗЕНИ ПРЕДЛАГАНИТЕ ПО-ГОРЕ НОВИ ОРГАНИЗАЦИИ. И още нещо. СЛЕД КАТО ГОВОРИМ ЗА 10 БОЖИ ЗАПОВЕДИ, ТО МОЖЕМ ПО ПОДОБИЕ ДА ГОВОРИМ ЗА МИНИМАЛЕН БРОЙ ГРУПИ ОТ ЧЛЕНОВЕ НА ЗАКОНА - ЯСНИ, НЕДВУСМИСЛЕНИ, ПРОСТИ ЗА ВЪЗПРИЕМАНЕ И СПАЗВАНЕ НА 100 % ОТ ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ В ДВИЖЕНИЕТО (ШОФЬОРИ И ПЕШЕХОДЦИ). Възможно ли е това? Напълно!

 

Ако си мислите, че в следващите редове ще напишем новия Закон за движение по пътищата в България, се лъжете. Целта е да дадем насоките. ЩЕ ПОДСКАЖЕМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА МИНИМАЛНО НЕОБХОДИМИЯ БРОЙ НА ГРУПИТЕ ОТ ЧЛЕНОВЕ (ПО ПОДОБИЕ НА 10-ТЕ БОЖИ ЗАПОВЕДИ).

 

Тогава, какви групи от членове следва да съдържа новият Закон за движение по пътищата на България? Ето какви:

 

ПЪРВА ГРУПА: Регламентиране на условията и реда за организиране на движението по пътищата, отворени за обществено ползване.

 

ВТОРА ГРУПА: Регламентиране на НОПНОД (Нова организация на паркирането и произтичащата от нея Нова организация на движението) с елементи: неприкосновено пешеходно пространство; безусловно и неприкосновено пространство за паркиране на МПС под 45°; неприкосновено платно за движение на МПС; неприкосновен релсов път; плюс регламентиране на разрешеното за движение време на специализираните машини за снегопочистване, сметоизвозване или ремонтни дейности по пътищата, както и на обикновените машини за зареждане на магазини, офиси и т. н.

 

ТРЕТА ГРУПА: Регламентиране на новите организации: на светофарните уредби, на пешеходните пътеки тип "ЗЕБРА", на пешеходните "НАДЛЕЗИ" с асансьори или на пешеходните "ПОДЛЕЗИ" с ескалатори за възрастни или трудно подвижни граждани.

 

ЧЕТВЪРТА ГРУПА: Регламентиране на Новата организация на пресичането на всеки околовръстен път от тип "РИНГ" - само и единствено чрез пробиви от тип "НАДЛЕЗИ" или "ПОДЛЕЗИ"; плюс регламентиране на елементите, касаещи закона във връзка с Новата организация на инфраструктурата на новопостроените квартали, комплекси или селища от затворен тип "ваканционни" и т. н.

 

ПЕТА ГРУПА: Регламентиране на Новата организация на използването на обходните пътища в населено място.

 

ШЕСТА ГРУПА: Регламентиране на движението на пътни превозни средства и видовете такива със специален режим; регламентиране на правата и задълженията на наблюдаващите, констатиращите, регулиращите и контролни органи по пътищата.

 

СЕДМА ГРУПА: Регламентиране на използването на светлинни сигнали, пътни знаци и пътна маркировка върху платното за движение и крайпътните съоръжения.

 

ОСМА ГРУПА: Регламентиране на изискванията към пътните превозни средства за участие в движението по пътищата.

 

ДЕВЕТА ГРУПА: Регламентиране на изискванията за правоспособност на водачите на пътни превозни средства.

 

ДЕСЕТА ГРУПА: Регламентиране на принудителните мерки, които се прилагат, и наказанията за нарушаване на разпоредбите на този закон, и на издадените въз основа на него нормативни документи.

 

Виждаме, че след като има 10 божи заповеди, то и групите членове на новия Закон за движение по пътищата на България, можем да сведем до 10. Важното е всеки член от дадена група да регламентира третираната материя простичко и ясно, така че всеки гражданин, независимо от своята интелигентност, да я запомни веднъж и завинаги. Например, ако говорим за предимство, да се изразяваме така: (а) с предимство е вече влязлото в кръговото движение пътно превозно средство; (б) с предимство на нерегулирано кръстовище е дясно стоящото пътно превозно средство; (в) предимство има винаги намиращото се отпред пътно превозно средство; и т. н. И толкоз!

 

 

 

О Т З И В И

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________